Zylinc Contact Center

Omstilling til effektiv betjening af opkald

Fordele med Zylinc Contact Center

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|N

Effektiv styring af alle kommunikationsformer

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|N

Effektiv styring af alle kommunikationsformer

~|elegant-themes~|elegant-themes-icon~|N


Mulighed for Wallboard visning

Effektiv betjening af kundesager

Har dit firma mange kundesager og kundehenvendelser i løbet af en dag? Skal op til 95% af alle kundesagerne og –henvendelserne løses af frontpersonalet med det samme i dialogen? Med Zylinc Contact Center kan I betjene jeres kunder hurtigt og effektivt uanset kommunikationskanal.*

Når de henvender sig til jeres salgsafdeling, kundeservice, IT-helpdesk osv., gør Zylinc Contact Center det let at sætte medarbejdernes viden og tid optimalt i spil og at have overblik over belastningen i afdelingen. Zylinc Contact Center støtter medarbejdere i at ekspedere og afslutte sager nemt og hurtigt under kundedialogen uanset kanal.*

Brugergrænsefladen i Zylinc Contact Center

Udvalgte funktioner

 • Avanceret distribution af indkommende henvendelser
 • Outbound kampagneliste – distribution af opkald
 • Avanceret callback, som sparer tid for kunden og udjævner købelastningen
 • Multimedie agenter, distribution af chat og e-mail
 • Audio- og tekstbeskeder med f.eks. placering i køen, alternative servicemuligheder osv.
 • Agent samarbejde, dvs. opdeling af kontaktcenter medarbejderne i primære og sekundære modtagere af henvendelser (skill-based routing)
 • Overblik over kø hos alle kontaktcentermedarbejdere
 • Integration til virksomhedens CRM eller andre systemer, f.eks. Zendesk, så kontaktcentermedarbejderne kan have look up på relevante oplysninger om den kunde, der henvender sig, f.eks. kunde-ID og historiske data
 • Kundeidentifikation – kunden indtaster kundenummer eller anden form for identifikation
 • Historic-based routing ud fra de tre sidste henvendelser, der kan lede opkaldet hen til samme agent som ved sidste opkald
 • Supervisor faciliteter til overvågning af effektivitet samt generering af rapporter og statistikker om køer og den enkelte medarbejder til bl.a. planlægning af bemanding

Referencer

Skal vi kontakte dig om telefoni og Zylinc Contact Center?

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

14 + 7 =