Leje af IP-telefoner

Spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål om leje af IP-telefoner

Hvad er betingelserne for leje af IP-telefoner?

Leje af IP-telefoner sker i henhold til ipvisions almindelige forretningsbetingelser (se uddrag fra forretningsbetingelserne nedenfor vedr. leje).

7. Ejendomsret
I den udstrækning ipvisions installationer anbringes hos Kunden, bevarer ipvision ejendomsretten til disse og Kunden er straks ved ophør af Aftalen forpligtet til, at returnere disse til ipvision. Kunden er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i ipvisions ejendele i forbindelse med eventuelle krav mod ipvision. Udstyr og installationer ejet af tredjemand, men formidlet af ipvision, og som er anbragt hos Kunden, ejes ligeledes af tredjemand og tilbageleveres ved ophør til ipvision, som herefter vil overdrage udstyr m.v. til tredjemand. Udstyr, som ikke tilbageleveres, faktureres til Kunden, såfremt tilbagelevering ikke er sket inden for 14 dage fra ophør af Aftalen.

8. Ansvar ipvision påtager sig intet ansvar for tab af data, e-mails eller installeret software m.m. i forbindelse med Kundens brug af ipvisions Services og Hardware. ipvision påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til Kundens data og interne systemer, idet Kunden er ansvarlig for at sikre og opretholde et højt sikkerhedsniveau og udvise agtpågivenhed, herunder ved konstatering af unormalt forbrug. ipvision forbeholder sig retten til at foretage præventiv spærring for opkald til visse områder/lande, funktioner m.v., idet Kunden ved henvendelse til ipvision som udgangspunkt kan få ophævet spærringen. Ved leje af udstyr tilhørende ipvision eller tredjemand,er det Kundens ansvar at forsikre dette. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for skader på ipvisions udstyr og installationer hos Kunden. Kunden bærer desuden i enhver henseende risikoen for ipvisions udstyr og installationer hos Kunden, herunder for så vidt tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks.brandskader, vandskader, overspænding og lynskader. Kunden er forpligtet til at godtgøre ipvision ethvert tab i disse tilfælde.

Hvor skal jeg sende mit lejeudstyr hen, når jeg ikke ønsker at leje det længere?

Du skal returnere det lejede udstyr til ipvision a/s, Skodsborgvej 305 D, 2850 Nærum MRK: ”LEJE RETUR”. Du afholder selv omkostningerne til returnering af udstyret, og udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigesesvarslet.

Kan jeg opsige lejeaftalen på en enkelt eller alle telefoner?

Du kan opsige din lejeaftale med et varsel på løbende måned + 3 måneder.

Opsigelser sendes til kundeservice@ipvision.dk, husk at noter serienummer / MAC-adresse på det udstyr som du ønsker at opsige lejeaftalen på.

Der opkræves et administrationsgebyr i forbindelse med ophør af lejeaftalen, gebyret beregnes som følger:

Ophør af lejeaftale indenfor 0 – 6 måneder – Administrationsgebyr: 240,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale indenfor 7 – 12 måneder – Administrationsgebyr: 100,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale fra 13 måneder – Administrationsgebyr: 0,-

Bemærk, at udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Kan jeg udskifte mit lejede udstyr til en anden model?

Du kan opsige din lejeaftale med et varsel på løbende måned + 3 måneder.

Opsigelser sendes til kundeservice@ipvision.dk, husk at noter serienummer / MAC-adresse på det udstyr som du ønsker at opsige lejeaftalen på.

Der opkræves et administrationsgebyr i forbindelse med ophør af lejeaftalen, gebyret beregnes som følger:

Ophør af lejeaftale indenfor 0 – 6 måneder – Administrationsgebyr: 240,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale indenfor 7 – 12 måneder – Administrationsgebyr: 100,- pr. telefon ekskl. moms

Ophør af lejeaftale fra 13 måneder – Administrationsgebyr: 0,-

Bemærk, at udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Kan jeg købe det lejede udstyr?

Ønsker du at købe det lejede udstyr skal du blot sende en mail til kundeservice@ipvision.dk, husk at notere serienummeret / MAC-adressen på udstyret i mailen. Kundeservice vil derefter oplyse prisen på køb af udstyret.

Kan jeg overdrage mit lejede udstyr til en anden lejer?

Nej. Udstyret skal være returneret senest 14 dage efter ophør af opsigelsesvarslet.

Hvad skal jeg gøre hvis mit lejede udstyr ikke lige virker / er defekt?

Virker dit lejede udstyr ikke længere, så skal du sende en mail til kundeservice@ipvision.dk med serienummer / MAC-adresse på det udstyr der er defekt, og sende udstyret retur til ipvision A/S MRK: ”LEJE DEFEKT”. Vi vil derefter sende erstatningsudstyr til din lejeaftale.

Hvad skal jeg gøre his mit lejede udstyr er ødelagt, bortkommet eller stjålet?

Er dit lejeudstyr ødelagt, bortkommet eller stjålet, så skal du sende en mail til kundeservice@ipvision.dk med serienummeret / MAC-adressen og gøre opmærksom på dette. Vi vil derefter sende en faktura på det bortkomne udstyr, og der vil blive leveret nyt lejeudstyr såfremt det er ønsket.

Referencer

Kontakt mig om leje af IP-telefoner

Udfyld og send formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.