Referencer

Vi valgte ipvision fordi...

Dyrenes Beskyttelse

"Vi vil hjælpe dyr i nød hurtigere og mere effektivt"

WhiteAway

"Vores telefoniløsning skal støtte os i at levere en ekstraordinær god kundeservice" 

Fitness World

"Vi ønskede et system, som var 100% forberedt på vækst – i antal centre og antal brugere. Vel at mærke uden at der ved udvidelserne skulle løbe unødige ekstra udgifter på, så snart et nyt center eller en ny bruger skulle kobles på vores telefoniløsning"

Kop & Kande

"Kop & Kande har 96 butikker inkl. dem på Færøerne, Island og Grønland. Vi havde behov for at komme de ca. 50 afbrydelser af vores dataforbindelser, som vi faktisk havde om året, til livs."

ICM A/S

ICM så mange muligheder i at få relevante stamdata og sidste købsdata på skærmen, så alle informationer om kunden allerede stod lysende klart, inden kaldet blev besvaret. De mange kald gav ventetid, og der var behov for, at to afdelinger kunne tage over for hinanden, selv om de ikke var på samme lokation.Telefoniløsningen fra ipvision med integration har sat ventetiden ned og gjort det muligt for sælgerkollegerne at tage over for hinanden.

Coolgray

"Vi bliver genkendt af vores kontaktpersoner hos ipvision, og de griber bolden med det samme. I vores branche skal udfordringer og opgaver løses med det samme, og ipvisions serviceniveau lever fuldt ud op til dette."

Pedersen & Nielsen

Pedersen & Nielsen’s årlige omkostninger til telefoni var 277.000 kr. Med ipvisions løsning blev de årlige omkostninger reduceret til 190.000 kr., og ved overgang til telefoni på CDK-Global-linjer blev de årlige omkostninger 140.000 kr. - en besparelse på 49 procent.

AudioNova

Da pris, mobilnetværk og forbindelser stod lige mellem TDC Scale og ipvision, valgte AudioNova ipvision primært på grund af bedre support og kundeservice, men bedre selvbetjeningsmuligheder blev også vægtet højt.

Logpoint

"Den mest synlige fordel ved, at vi valgte ipvision og deres europaFRI-produkt, har været en besparelse på over 50% på alt vores udlandstelefoni. Den klart største fordel i vores egen optik har været en helt anden - en 100% behandling af alle vores kunder og partnere i hele Europa på samme måde. Vi kan nu ringe til hvem som helst hvor som helst, og ligegyldigt hvorfra."

Crowne Plaza

Som Teknisk direktør Peter Andersen siger, så ”var ipvisions løsning den, der bedst opfyldte vores behov, og den løsning vi valgte for på lang sigt at have stabilitet omkring vores kommunikationsplatform.”

Ønsker du, at vi ringer til dig?

Rådgivning og salg


+45 8888 7777

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8:30 - 16:30
Fredag kl. 8:30 - 16:00