Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse valgte ipvision, fordi de vil hjælpe dyr i nød hurtigere og mere effektivt


Dyrenes Beskyttelse er en interesseorganisation, der varetager interesserne for dyr i Danmark. Organisationen ligger i København og har tilknyttet 7 dyreinternater for husdyr og kæledyr og 12 vildtplejestationer samt 200 frivillige.

Dyrenes beskyttelse modtager 110.000 opkald om året og behandler 65.000 sager om året. Siden 2011 har Dyrenes Beskyttelse været kunde hos ipvision, hvor Dyrenes Vagtcentral med særnummeret 1812 blev etableret, så dyrene også har en pendant til 112, blot til dyr i nød. Se teamleder Claus Wiingaard fortælle, hvordan telefonien bidrager til at få en hurtigere og mere effektiv hjælp frem til de nødstedte dyr.

De 4 nøglekomponenter i Dyrenes Beskyttelses løsning

Integration

Telefonien integrerer med journal-systemet, så nye sager autooprettes med stamdata pba. genkendte tlfnr.

Læs mere

Storskærm

Storskærmsløsning med telefonidata anvendes til at skabe fælles overblik over trafik og køer.

Læs mere

Voice Recording

Automatisk optagelse af opkald til sagsdokumentation, uddannelse og til fundraising formål.

Læs mere

Særnummer 1812

Dyrenes Beskyttelses korte nummer 1812 er en pendant til 112, blot for dyr i nød. Nemt at huske.

Den skræddersyede løsning bidrager til at hjælpe dyr i nød bedre

Teamleder Claus Wiingaard forklarer: ”Vores telefoni er integreret med vores journalsystem. Det gør, at der automatisk oprettes en journal med de rette stamdata på opkalder på medarbejderens skærm, hvis opkalders tlfnr. bliver genkendt. Derved kan sagerne oprettes hurtigere.” Claus fortæller videre: ”Vi optager også samtalerne – dels for at dokumentere den enkelte sag og dels til uddannelses- og fundraisingformål.” Claus fortsætter: ”Hvis sagen drejer sig om et dyr i akut nød,” sender vores systemer automatisk en SMS til den nærmeste frivillige og tilgængelige hjælper i lokalområdet med information om at….. Vi undgår at risikere at skulle ringe til 3-4-5 frivillige men utilgængelige hjælpere, før vi får i en hjælper, der kan rykke ud. I visse sager, hvor Falck skal rykke ud,  sender systemet også automatisk specifikke data fra sagen til udrykningsordren,” siger Claus.

Han fortsætter: ”Endelig kan vi også automatisk sende en SMS med et såkaldt ”billede-link” til opkalder, som opkalder kan bruge til at uploade et billede af dyret i nød. Billedet knyttes automatisk til sagen. Den tilkaldte frivillige person kan med billedet og med aflytningen af samtalen med opkalder få et mere præcis information om dyret og dets tilstand. Det giver mulighed for at forberede sig mere optimalt inden ankomst til ulykkesstedet.”

”Rigtig mange kender 1812,” siger Claus, der bad os om at oprette det korte særnummer som den 4. nøglekomponent i den skræddersyede telefoniløsning til Dyrenes Beskyttelse. ”1812 er nemt at huske og hurtigt at taste. Det læner sig op ad 112. Vi er tilgængelige 24/7 på det nummer, for det hele handler om at afhjælpe dyr i nød så hurtigt og effektivt som muligt,” afslutter Claus Wiingaard.

Ring mig op

Jeg vil gerne høre mere om en lignende løsning

Rådgivning og salg


+45 8888 7777

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8:30 - 16:30
Fredag kl. 8:30 - 16:00