Cookies

Cookies
Vores politik omkring sporing af besøg

Cookies

Gennemsigtighed omkring ipvisions brug af cookies
I det følgende beskrives, hvordan ipvision anvender cookies. Lovgivningen kræver gennemsigtighed for brugerne af hjemmesider. Således også af ipvisions hjemmeside. Lovgrundlaget er ændringen af e-Databeskyttelsesdirektivet implementeret i dansk ret med Bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookiebekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Brug af cookies ifm. ipvisions hjemmeside
På alle siderne på ipvisions hjemmeside www.ipvision.dk er installeret 3 forskellige slags cookietjenester. På alle sider under my.ipvision.dk er installeret 1 slags cookietjeneste.

Cookies kan sættes ved hjælp af forskellige teknologier f.eks. FLASH, HMTL5 og JavaScript.
Den første cookietjeneste leverer vores hjemmeside via Apache, idet vi hoster hjemmesiden selv.Apaches cookieservice placerer automatisk en cookie på udstyret hos de besøgende af www.ipvision.dk (1.parts cookies). Det generer weblogdata om hvert enkelt af de besøgende.

Cookies fra Apache kan bruges til at følge besøgende hen over flere webtjeneter til at opbygge en profil over den enkelte besøgendes besøgsadfærd (anonym marketing tracking).

Derudover anvender ipvision cookietjenester leveret af dels Google Analytics (gratis) ifm. både www.ipvision.dk og my.ipvision.dk og Leadtracker (betalt) på www.ipvision.dk (3.parts cookies). Data høstet via Leadtracker kan spores tilbage til juni 2012, mens data høstet via Google Analytics kan spores tilbage til 17.juli 2012.

Cookies fra Google Analytics og Leadtracker bruges til at følge besøgende hen over flere webtjenester til at opbygge en profil over den enkelte besøgendes besøgsadfærd (anonym marketing tracking).

Brug af sporing ifm. ipvisions annoncering i fysiske medier og i eksterne digitale medier
Når ipvision annoncerer digitalt, er der altid knyttet en URI (Uniform Resource Identifier) til annoncen. Det betyder, at når en person f.eks. klikker på et ipvision reklamebanner på f.eks. et mediesite, som fører en person over på ipvisions hjemmeside, så får ipvision også information om, fra hvilken kilde (mediesite) og hvilket reklamebanner personen kommer på hjemmesidebesøg fra. Ligeledes hvis en person scanner en QR-kode i en reklame i et fysiskt medie, f.eks. en avisannonce eller et roll up banner på en messe. Det er muligt for ipvision at spore samlet multichannel-adfærd 90 dage tilbage i tid vha. URI og Google Analytics.

ipvision anvender behavioral Google Customer Match, IP-targeting, targeting eller retargeting i reklamekampagner, der anvender ovennævnte sporingsteknologier.


Brug af sporing ifm. ipvisions email-nyhedsbreve
ipvision anvender et email marketingsystem til jævnligt at udsende nyhedsbreve til kunder, kundeemner, samarbejdspartnere, leverandører og andre for at informere om nyheder, tilbud og andet fra ipvision.

ipvision har indhentet mundtlig, skriftlig eller digitalt afgivet accept fra de modtagende kontaktpersoner forud for den digitale fremsendelse af nyhedsmails. Fremtidig indhentning af accepter om modtagelse af ipvisions nyhedsmails sker altid ad dedikerede kanaler, hvor den accepterende person altid aktivt skal afgive sit samtykke. Det sker aldrig i sammenhæng med cookies.

Når en person har givet samtykke og får fremsendt et email-nyhedsbrev, er der knyttet sporing til det enkelte email-nyhedsbrev.

Hvad bruger ipvision de høstede data til?
ipvision er erhvervslivets teleselskab og sælger stort set kun til erhvervslivet. Derfor bruger vi mange kræfter på at identificere og analysere genererede data fra offentlige og private erhvervsvirksomheder (som juridiske personer). Data anvendes til

  • analyse af virksomhedskundeemners besøgsadfærd i forbindelse med salgsarbejdet (primært formål)
  • analyse af eksisterende virksomhedskunders og samhandelspartneres besøgsadfærd på hjemmesiden til at fastholde og udvikle den eksisterende samhandel
  • webstatistik over brugen af vores hjemmeside og email-nyhedsbreve
  • analyse af adfærden på hjemmesiden for at optimere brugeroplevelsen
  • analyser af mediers effekt ved annoncering

ipvision anvender i yderst begrænset omfang de genererede weblogdata fra 1.parts-cookies udbudt af hostingleverandøren til vores hjemmeside.

Data genereret fra 3.parts-cookies placeret af cookietjenesterne fra Google Analytics og LeadTracker anvender ipvision meget aktivt.

Data genereret fra sporing via email-nyhedsbrevene gør muligt for ipvision at se, om en nyhedsbrevsmodtagende person åbner det enkelte nyhedsbrev, og at se, hvilke nyhedsbrevs-overskrifter/historier, som personen klikker på for at læse (mere om).

ipvision har mulighed for at krydse data fra de 4 ovennævnte datagenerende sporingskanaler og dermed få et mere præcist billede af en given digital adfærd fra en computerenhed fra en erhvervs-interessent. ipvision bruger en del ressourcer herpå.

Lagring af cookie-genererede privatpersonlige oplysninger
Besøg fra privatpersoner har ikke ipvisions forretningsmæssige fokus, hvorfor vi heller ikke beskæftiger os med besøgsdata, som er genereret fra computerenheder, der ikke kan spores til identificerbare virksomheder.

ipvision ønsker ikke at identificere privatpersoner (fysiske personer). ipvision kan heller ikke identificere privatpersoner (fysiske personer) med cookies, med mindre en person aktivt har tilmeldt sig vores email-nyhedsbrev i professionel sammenhæng.

Samtykke omkring brug af cookies
Når en person besøger vores hjemmeside, betyder det reelt et passivt samtykke af, at der installeres en cookie på den anvendte computerenhed (computer, tablet eller smartphone), og at ipvision kan bruge de genererede data.

Afslag og tilbagekaldelse af samtykke om brug af cookies
ipvision tilbyder ikke en aktiv samtykke-tilmelding ved besøg på hjemmesiden. Det er således ikke muligt at afslå at få installeret en cookie på sin computerenhed ifm. besøg på ipvisions hjemmeside. Det er derfor heller ikke muligt at tilbagekalde et cookie-samtykke, idet der ikke kan afgives cookie-samtykke.

Ønsker den besøgende, at ipvision ikke skal kunne følge besøgene henover tid, beder vi om, at den besøgende sletter den installerede cookie.

Ophør omkring sporing via email-nyhedsbreve
Abonnenter på vores email-nyhedsbrev kan ved hver nyhedsbrevsudsendelse afmelde sig nyhedsbrevet, men er nødt til at slette cookies, hvis man ikke ønsker en fremtidig sporing.

Hvordan sletter man cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Nedenfor er vejledninger til, hvordan man håndterer cookies i de mest populære browsere:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Rådgivning og salg


+45 8888 7777

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8:30 - 16:30
Fredag kl. 8:30 - 16:00