Telefoni API

Telefoni API

God forretning i at bruge telefoni-API’er Skab selv mere værdi med din telefoni Intelligent brug af data er et område i fuld fremdrift. En lang række af vores kunder anvender allerede deres telefonidata og udveksler data via API til forretningsmæssige formål....
Telefoni med Machine Learning

Telefoni med Machine Learning

Telefoni med AI. Er du klar til udnytte mulighederne? Er du klar til at udnytte telefoni med kunstig intelligens? Umiddelbart forekommer spørgsmålet futuristisk. Det fremkalder forestillinger om at skulle tale med en programmeret ”stemme” og ikke et ægte menneske....
Connect App med nyeste features

Connect App med nyeste features

Nyhed Connect 2.0 App – fuldt overblik og nemmere kommunikation Tættere forbundet med kollegerne, lettere kommunikation og bedre samarbejde Hvad nytte gør en firmatelefoni app? Man kan spørge sig selv, om en smartphone ikke er smart nok i sig selv. En telefoni app som...